คู่มือประชาชน หน้าแรก ส่วนตัว

ตั้งค่า | รหัสผ่าน  | ออกจากระบบ


คู่มือประชาชนในการติดต่อราชการ / รับบริการต่างๆ


ที่ เอกสาร ประเภทไฟล์ ดาวน์โหลด
1 การขอเอกสารหลักฐานทางการศึกษา ปวช. ปวส.และป.ตรี ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 .pdf ดาวน์โหลด
2 การขอสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ของสถาบันการอาชีวศึกษา .pdf ดาวน์โหลด
3 การขอสำเร็จการศึกษา ปวช. ปวส. ของสถาบันการอาชีวศึกษา .pdf ดาวน์โหลด
4 การรับสมัคร คัดเลือกและขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียน นักศึกษา ปวช. ปวส. และป.ตรี ของสถาบันการอาชีวศึกษา .pdf ดาวน์โหลด
5 การขอขึ้นทะเบียนบัณฑิตระดับปริญญาตรี ของสถาบันการอาชีวศึกษา .pdf ดาวน์โหลด


             
            นายอุดม รูปดี
        ผู้อำนวยการสถาบันฯ
  

355 หมู่ที่ 11 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 โทรศัพท์.054-887088 ivenr2.ac.th@gmail.com สงวนสิทธิ์ © 2015-2019

ทีมงานผู้พัฒนา